colorlin.gif

Logo2 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic

DOBRILA
I.

RIČI

Words (Split cha dialect)
Les mots (dialecte de Split)
Palabras (dialecto de Split)
colorlin.gif
Plet.gif
ISBN 953-97611-1-5
Fala materi i papi

Proslov
Pripomoč

Promocija
Slik1142

Odjeci
Prid puno godin
Lipa vrimena
Leroj mi je lito

Pozatemen
Pinku lipi (zaudobjeni) riči
Plet.gif
colorlin.gif

<---

ball.gif Na bankini, 33
ball.gif Tijo, 33
ball.gif Ovod, 33
ball.gif Još san ovod, 33
ball.gif *****, 33
ball.gif Apuntamenat, 33
ball.gif Ondac, 33
ball.gif Fjaka, 34
ball.gif Kavala, 34
ball.gif Jopet, 34
ball.gif Burin, 34
ball.gif Fortunal, 34
ball.gif Je je, 34
ball.gif Zeman, 34
ball.gif Da jiče, 35
ball.gif Furešti, 35
ball.gif Šotovento, 35
ball.gif Šotobraco, 35
ball.gif Kolino, 35
ball.gif Zavit, 36
ball.gif Žeže, 36
ball.gif Šporkica, 36
ball.gif Da salbunada, 36
ball.gif Zavrteč san, 36
ball.gif Škandal, 36
ball.gif Čaje, 37
ball.gif Kartolina, 37
ball.gif Tirada, 37
ball.gif Neš ti, 37
ball.gif Moš, 37
ball.gif Šuperbo, 37
ball.gif *****, 38
ball.gif Mot, 38
ball.gif Lot, 38
ball.gif Fata !, 38
ball.gif Glenda, 38
ball.gif Priša, 38
ball.gif Jušto, 38
ball.gif Višta, 38
ball.gif Fjaba, 39

ball.gif Korteđavanje, 39
ball.gif Itanto, 39
ball.gif *****, 39
ball.gif E neka ni, 39
ball.gif Batuda, 39
ball.gif Škontradura, 39
ball.gif Za prišvarak, 40
ball.gif Cvenkuša, 40
ball.gif Foji, 40
ball.gif Komen sve komen ništa, 40
ball.gif Jerbo, 40
ball.gif Kavadina, 40
ball.gif Kalma bonaca, 40
ball.gif *****, 41
ball.gif Žaj, 41
ball.gif Joščec, 41
ball.gif U tri, 41
ball.gif *****, 41
ball.gif Najskoli, 41
ball.gif Na mulu, 41
ball.gif Gušt, 41
ball.gif Bonaca, 42
ball.gif Tub o konala, 42
ball.gif Drimje mi se, 42
ball.gif Pegula, 42
ball.gif Nejoteč, 42
ball.gif Likarija, 42
ball.gif Jid, 42
ball.gif Nevera, 42
ball.gif Uncut, 42
ball.gif Pulentac, 42
ball.gif Paštroč, 43
ball.gif An, 43
ball.gif Vicji, 43
ball.gif Prikovišje, 43
ball.gif Škoš, 43
ball.gif Asti ga !, 44
ball.gif Dišpet, 44
ball.gif *****, 44
ball.gif Malinkonija, 44


<---

colorlin.gif
Plet.gif
Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr
Republic of Croatia