colorlin.gifLogo2 Copyright Š 1985 by Berezina Matokovic
Split, 09. - 19.10.2007.
Galerija Konzervatorskog odjela


Gallery of the Conservation Department -
Galerie de l'Institut de conservation -
Galería del Instituto de conservación
Logo HDLU ISBN 953-7481-02-5

colorlin.gif
English Français Espańol
Plet.gif
Logo3 Copyright Š 1985 by Berezina Matokovic Kritički osvrt: Duško Kečkemet / Katalog

Studije akta, posebno one olovkom ill ugljenom, redovito su prvi akademski radovi
budućega slikara. Oni su obično tek svladavanje slikarske, odnosno crtačke, tehnike i očitovanje prirođenog talenta studenta.

Medutim, kada se slikar nakon dugogodišnjeg stvaranja raznih motiva, u raznim slikarskim tehnikama, ponovno prihvati dosljednog i plodnog crtanja i slikanja akta, to više nisu akademske studije, nego svjesno i zrelo prilaženje aktu kao uvijek privlačnom i slikarski zahtjevnom motivu.

Tako je aktu, nakon dugog slikarskog iskustva i zanimljivih rezultata, prišla slikarica i pjesnikinja Berezina Matoković - Dobrila. Njezin niz aktova - olovke, ugljena, pastela, ulja, tinte, sangvine, nije više tek upoznavanje s vlastitim slikarskim mogućnostima, nego ponovni zreli povratak aktu kao vječnom likovnom motivu, od Venere Willendorfske do Picassovih klasicističkih i ekspresionističkih aktova, jer je čovjek, kao najsavršenije prirodno biće, prvenstveno privlačio umjetnike svih vremena.

Slikaricu aktovima - čitavim ili tek ulomcima tijela - privlače grafički obrisi, istaknuti volumeni i sjenčenje ili kolorističke nijanse inkarnata. Ona im pristupa više likovno radoznalo, nego anatomski studiozno. Čas oblikuje akt, ili dio akta, u grafičkoj čistoći linije, čas u senzibilnoj - katkada i erotičnoj - punoći volumena, a katkada u likovnim nijansama chiaro-scura, sfumata, istaknutima raznobojnim pozadinama papira na kojima ih slika, čime katkada zna upasti i u dopadljivost.

Možda su likovno najizrazitji, najčvršći i najkonkretniji njezini neobojeni, gotovo grafički, crteži tintom aktova i dijelova aktova. U njima je na slikarski najjednostavniji i najsažetiji način izraženo najviše u odnosu slikara i slikanoga akta.

Izložena serija aktova slikarice Berezine Matoković tek je jedna faza u njezinom staralaštvu, ali osobno iskrena, a ujedno likovno zanimljiva i vrijedna.colorlin.gif

Logo3 Copyright Š 1985 by Berezina Matokovic
Galerija slika
Art Gallery - Galerie des peintures -
Galería de pintura
Statistika
Statistics - Statistiques - Estadística
Republic of Croatia

Home Page Created by: zina1945@inet.hr