colorlin.gif

Logo2 Copyright (c) 1985 by Berezina Matokovic

DOBRILA

RIČI

Words (Split cha dialect)
Les mots (dialecte de Split)
Palabras (dialecto de Split)

colorlin.gif
Plet.gif
Berezina Matoković (c) 1999.
ISBN 953-97611-1-5
Fala materi i papi

Proslov
Pripomoč

Promocija
Slik1142

Odjeci
Prid puno godin
Lipa vrimena
Leroj mi je lito

Pozatemen
Pinku lipi (zaudobjeni) riči

colorlin.gif
Plet.gif

PINKU LIPI
(zaudobjeni) RI^I


A
abadat obazirati se
afanat pasti u nesvjest
agvantat zahvatiti, uhvatiti
akomodat ući, sjesti
altroke a kamoli
ambicjun častoljublje, ambicija
an odaziv na poziv
apuntamenat sastanak
arivat stići, doći
arja zrak
armerun ormar
Asti ga! Gle! Vidi ga!
ašištit paziti, njegovati, pomagati
ašperto otvoren u govoru
Avamarija sumrak
avokat advokat
B
bagulin štap za hodanje
baj-maj suviše slobodno
baketina grančica namazana smolom
balatura odmaralište iznad stepenica
balit govoriti bez osnove, govoriti neprestano
balota kugla
balun lopta
bančič klupica
banda strana, bok lađe
bankina kamena ograda uz more
barenko makar, barem
barketa brodica, mali čamac
baščina nasljedstvo
batit tući, udarati
batuda umjesna šala, upadica
bava lahor, vjetrić
bečit se rugati se praveći grimase
befel naredba
beknit doći do riječi
berekin vragoljan, mangup
berekinada huncutarija
besida časna riječ
beštimadurpsovač
beštimja psovka
beštja životinja, živinče
bevanda razvodnjeno vino
bibit piće
bičerin čašica, kupica
bičva čarapa
bižingavat pretraživati
bocun trbušasta boca za vino
bogojuban bogobojazan
bokun komad
bonaca mirno more
boršica torbica
bot je 1:00 (sat)
botun dugme; primjedba
bova plutača za brodove
bovan veći kamen
brez bez
brime teret
briškula igra karata
brokva čavao
brokvica čavlić
brontulatmrmljati, buniti se
bubac udarac, bubotak
bucat lupati po moru
bugnut udariti, lupniti
bulsat hripati od astme
bura sjevero-sjveroistočni vjetar
burin deminutiv od bura
butiga o komeštibili prodavaonica hrane
buža rupa
C
cablo stablo
cakal staklo
cima konop za vez broda
cimat skratiti
cimentat cementirati
cipat cjepati
cotat šepati
crjen crven
cukar šećer
cuketa tikvica
cukun budala
cvenkuša žena koja zanovijeta i gnjavi
Č
ča što
čača otac
čaje što je
čakula brbljanje, trač
čakulat časkati, razgovarati, pričati
čare čarolije
ča san što sam
ča san oti reč što sam htio reći
čer kći
čiča sisa
čiba krletka
čika opušak od cigarete
čipjat štipati
čirit viriti
čorav slijep
čutit osjetiti
čuvita sova
D
debul slab
delicji slastice
delikano nježno, fino
denjožo društveno
dežgracja nesreća, nevolja
dišperacjun očaj
dišpet prkos, inat
divertivat se zabavljati se
dolibit došuljati se
donapokon naposljetku
doškat dočekati
drčavica drhtavica
drača vrsta bodljikave trave
dret ravan, uspravan
drob trbuh trbuh
duperat koristiti, nositi, upotrebljavati
dvor dvorište
đardin perivoj, vrt
đir šetnja u krug
E
EEEE..... pozdrav (odgovor)
e neka ni baš je tako, tako je
Evala in ! Bravo! (pohvala)
F
fabrikat podvaliti
Fajn Isus ! Hvaljen Isus! (pozdrav)
fala hvala
falit pogriješiti
falšo neiskreno, lažno
fameja obitelj
fanat organ suda koji plijeni imovinu
fešta proslava, praznik
fešteđat slaviti
Fata! povik kod dobijanja glavnog zgoditka
feta kriška
fetivi pravi, izvorni
fibra vručica
fila red za kupovinu
finta činiti, pretvarati se
fjaba priča, bajka
fjaka stanje fizičke tromosti
fjera sajam i blagdan
fjok vrpca, mašna
foji novine
forca snaga
fortunal vrlo jak vjetar
frančežina vrsta kape
friškina miris ribe s ribarnice
fritula slatko od brašna, kvasca i suhica
fumat pušiti
furbarija lukavstvo
furešti stranci
G
gače hlaće
gangat zabavljati se, lumpovati
garbinada jugo-zapadni vjetar olujne snage
gariful karanfil
gingolavat ljuljati se
glenda šala, dosjetka, vic
goma guma za žvakanje
gozd željezo
Gracja Božja Božja Milost
graja galama
grčan grlo
grilje vrsta prozorskih kapaka
grintat biti mrzovoljan, gunđati
grop uzao
gušt užitak, ukus u nečemu
I
imentovat imenovati
inganjani prevareni
inkantat zablenuti se
intonavat započinjati napjev, melodiju
inzenjadur inženjer
inženjat znati se snaći, napraviti nešto
ispo paze ispod pazuha
išporkan zaprljan
ištrucija pomoć, instrukcija
itanto međutim, u međuvremenu
itat bacati (se)
J
japno vapno
je je ni govora, baš
je ma san ču upravo sam saznao, ne vjerujem
jemat imati
jerbo jer
jiče hrana, jelo
jid ljutnja
jopet opet
joščec još
jugo južni vjetar
jušto točno
K
kacavat zagnjuriti (se)
kala ulica
kalan spušten
kalavat spuštati
kaleta uličica
kalma bonaca tišina na moru
kalmo mirno
kamara soba
kamarin sobica, skladište
kamuf volan na suknji ili zavjesi
kanape otoman
kantadur pjevač
kantat pjevati
kantun ugao
kantunal noćni ormarić
kapelin ženski šešir
kapit razumjeti
kapurjun prepredenjak, vođa (sarkastično)
karota mrkva
kartolina razglednica
katrida stolica
kavadina isprika
kavala greben u moru
kerefek ispad
kibicat gledati sa strane
kinkin splet kose, punđa
klapa krug prijatelja, družina
kočeta starinska postelja
kocjut tvrdoglav
kolino koljeno, rod
kolobar krug
koludrica časna sestra
kolur boja
konal kanal
kondut zahod
konfužjun konfuzija
konkulat saviti, grbiti(se)
konoba podrum za vino i bačve
kontat računati
kontra protiv
kontreštat biti protiv
korda uže, konop
koridur hodnik
korniž okvir
korteđavanje udvaranje, očijukanje
korut korota, crnina
kotula suknja
Kraguc ! Hajde do vraga!
krakun željezni zapor na vratima
krešendo rastući, jako
kužina kuhinja
kušin jastuk
Kuco ! Šuti!
kukumar krastavac
kumpanjo drug, pratilac, prijatelj
kuntento zadovoljno
kurba prostitutka
kurjožitad znatiželja
L
ladiškat hladiti se
lambikat hladiti se, vjetriti
lambrit ukrasti
langvido polagano
lanpat sijevati
lapiš olovka
lata lim, limenka
lavandat prati
lavel sudoper
lešo kuhano u vodi
leroj sat
levanat vjetar istočnjak
libar knjiga
likarija medicina
litrat fotografija
lot lutrija
lušijati prati robu
M
mac o karat snop igraćih karata
maca klada, težak bat
malicja zloba, zluradost
malinkonija melankonija, sjeta
manistra tjestenina
manjativa hrana
matrimonije vjenčanje
meškinjast slabunjav
mečat uguravati se
mendula bajam
merlo čipka
mijur životinjski mjehur
milinje dragost
mirakul čudo
mižerja bijeda, siromaštvo
moš možeš
moša pokret, potez
mot kretnja, potez
mrtvine poziv za ostavštinu
muškadur ormarić za hranu
mucigot podmuklica
mudante gačice
mukte besplatno
mul gat, pristanište
mularija dječurlija
munita sitniš, valuta
N
na cencu na samom rubu
na cente dječja igra s metalnim novcem
na kolombar dječja igra u pijesku, blatu
na ploke igra kamenim pločama
na vatalo dječja igra (hvatanje u trku)
na zogarelu dječja igra
nagrišpan namreškan
najposli konačno
najskoli osobito
nejoteč nehotice
nenadinja zlo, bolest
nevera oluja s grmljavinom i munjama
none baka
nono djed
novitad novost
O
o bote odjedanput
očada pogled (očijukanje)
obid obrok u pola dana
obligan obavezan
odat se udati se
odit ići
ol ili, zar
olaškat olakšati
omara sparina, sparno vrijeme
ondac onda
OOOO..... pozdrav
opjina općina
ordinat zapovijedati
Oštija ! usklik
otit dobra voljeti nekoga
otoman divan
ovancat dobiti batine
ovod ovdje
ozgar odozgo, gore
oželanda lov na ptice pjevice
P
pacjenca strpljivost
panceta slanina
pape otac
parit izgledati, činit se
partit otići, otputovati
pasat proći, minuti
paštroč svega i svašta izmješano
peškarija ribarnica
pegula peh, neprilika
peršona ličnost
perke jer, budući da
perla biser
petat prigovoriti
pinelavat četkati (kistom)
pinku malo, komadić
pinperlingizdavac, kicoš
piturat bojadisati
pivac pjetao
pižolot kratki san
pjat tanjur
Plac Hajdukovo nogometno igralište (staro)
plac nogometno igralište
po bota 12:30 (sat)
požmarat izblijediti
pošprucan prilično pripit
podan donji dio, na dnu, dno
podastrit prostrijeti
pomidor rajčica
ponad iznad
ponistra prozor
portada pladanje, oveći obrok
portun veža stambene zgrade
pot lončić za piće
potan oznojan
poton zatim
poza nakon, poslije
pozatemen poslije toga
pramaliće proljeće
prdecavat poskakivati
prez bez
priknjat zaspati
prikodosta dovoljno
prikovišje i suviše
priša žurba
prizlovojan slabog raspoloženja
proštit pročitati
prova pokus
pulenta, pura kukuruzno brašno, kaša
pulentac vjetar od zapada (zavalja puno more)
puntapet broš
puntari rodoljubi, buntovnici
pupa lutka
purgatorje čistilište
R
rabitnega radnog
rabota rad
razverđinat oduzeti djevičanstvo
raža riba; ružna žena
rečina naušnica
rebnit udariti, opaliti
rebunbavat odjekivati
ređipet grudnjak
reful zamah vjetra
rejoplan zrakoplov
reloj džepni sat
rešeto okrugla slamnata plitka korpa
rešpetat poštovati, respektirati
rešto ostalo
ritornat vratiti se
roge način držanja prstiju šake
rokel svitak konca
ronjati brundati, prigovarati
ruvinat pokvariti
S
sadac sada
sakreto tajno, skrovito
salbunada pješčana obala
satrat pregaziti
skužat izviniti (se)
skula škola
slečivat sletiti, sletati
Sudamja blagdan Sv.Duje
Š
šantoča bogomoljka
ščap štap
ščipalica (čapin) štipalica za rublje
ščipjat štipati
šegala kruh od raži
šekondo drugi
šenpja ludast
šesno skladno, lijepo
šest pokret, stav
šetimana sedmica
škandal svađa, svađanje uz viku
škaršelin džepić
škartoc, škartuc papirnata kesica
škerac pomak, promjena
škican zgužvan
škina leđa
škivat izbjeći
škoš trzaj, nagli pokret
škoj otok
škontradura promjena vjetra s grmljavinom i kišom
škovace smeće
škuribanda prostor u sjeni
šoldi novac
šorta vrsta
šoto ispod
šotobraco uzeti nekog ispod ruke
šototaje tajno
šotovento zavjetrina
šotovoče, šotovože ispod glasa
špajza sobica, skladište
špaker štednjak
španjulet cigareta
šparat čuvati, štedjeti
špartati šetati gore-dole
špina slavina
spiza hrana, jelo
špjegat protumačiti, reći
špožalicij vjenčanje
šporkat zamazati (se)
šporkica nečist, prljavština
štimat cijeniti
štorja duga pripovijest
štrapjat prskati se (morem)
štucigavat zadirkivati
štufat zasititi se
šušur manja buka
šudar rubac
šunprešan izglačan
šuperbo oholo
švogavanje dati oduška
T
tancat plesati
tapet tepih
teča posuda za kuhanje
temperin nožić
tijo tiho
tirada primjedba na mjestu (obično šaljiva)
tiščat držati
tot tu
tovar magarac
tramontana sjeverni vjetar
traverša pregača
trefit sresti, susresti
treso ukoso, sa strane
tribit čistiti, odabrati
trko trpko, gorko
trliš radno odijelo
tub o konala zaliv
U
ubit baju natući
uboga gori visoko gore
ujist ugristi
ulist ući
uncut prepredenjak, huncut
untrigavanjezadirkivanje
u švežo prikučeno (prozorska okna)
užanca običaj
užežin uoči blagdana, dan prije
V
vas sav
vazest uzeti
važ limenka
veštit odijelo
vengoc, vengo nego
veršat pjevati
vicji piće; mana
višč smola kojom se mažu grančice
višta pogled, vid
vižita posjeta
vonjat mirisati
Z
zaburdižat zajedriti
zaknjat zaspati (namah)
zakrakunat zakračunati
zaudobit zaboraviti
zavrteč preneražen, zapanjen
zeman vrijeme, sezona
zikva kolijevka
zivat zijevati
zlamenovat učiniti znak križa
zort strah, tjeskoba
zvizdan jako ljetno sunce
Ž
žaj žalost
žigat peći
žmul čaša
žnjut stegno, bedro, but
žurnata nadnica

colorlin.gif

Izvor (po slobodnom izboru):
RIČNIK SPLISKOG GOVORA(i ŽUNTA)
SVOMEN DRAGOMEN SPLITU
Sveti Duje pomozi
(Skupja i sastavja Tonko Radišić, 1991.,1993.)

colorlin.gif
Plet.gif
Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr
Republic of Croatia