colorlin.gif

Logo2 Copyright © 1985 by Berezina Matokovic

DOBRILA
I.

RIČI

Words (Split cha dialect)
Les mots (dialecte de Split)
Palabras (dialecto de Split)
colorlin.gif
Plet.gif
ISBN 953-97611-1-5
Fala materi i papi

Proslov
Pripomoč

Promocija
Slik1142

Odjeci
Prid puno godin
Lipa vrimena
Leroj mi je lito

Pozatemen
Pinku lipi (zaudobjeni) riči
Plet.gif
colorlin.gif

<---

ball.gif U kali, 3
ball.gif Bokun Spličanina, 3
ball.gif Po bota, 3
ball.gif Zvizdan, 3
ball.gif Mazga, 4
ball.gif S Dobriča, 4
ball.gif Spiza, 4
ball.gif Poza rabote, 4
ball.gif O bote, 4
ball.gif Zanje čakule, 4
ball.gif Pape, 5
ball.gif Ja, 5
ball.gif Da nije jubavi, 5
ball.gif Đardin, 5
ball.gif Lako za vas tamo, 5
ball.gif Za steč šolde, 5
ball.gif Ne fali mi ništa, 6
ball.gif Učinila nevera, 6
ball.gif Ovega puta, 6
ball.gif Gropi, 6
ball.gif Po siromašku, 6
ball.gif Na cencu, 7
ball.gif Štorja, 7
ball.gif Mater, 7
ball.gif Dida, 8
ball.gif Ča san, 8
ball.gif Bokun mižerje, 8
ball.gif A arja vonja, 8
ball.gif Sriča o siromaja, 8
ball.gif Doba je za usta se, 8
ball.gif Ča san oti reč, 9
ball.gif Bože mi prosti, 9
ball.gif Blago ti se nan, 9

ball.gif Fjera, 9
ball.gif Oštija ! ; 9
ball.gif U Get, 10
ball.gif Kroza kalete, 10
ball.gif Dvor, 10
ball.gif OOOO..... , 10
ball.gif Tako van je to bilo, 10
ball.gif Kamara, 11
ball.gif Sičan se, 11
ball.gif Najlipji dani, 11
ball.gif Varošani, 11
ball.gif Donapokon, 12
ball.gif Užanca, 12
ball.gif Poza obidon, 12
ball.gif Na dobro van doša Božič,12
ball.gif Ne abadajte, 13
ball.gif Konoba, 13
ball.gif Ovo i ono, 13
ball.gif Ma lipo, 13
ball.gif Prez lagat, 13
ball.gif Ura o obida, 14
ball.gif Marenda, 14
ball.gif EEEE..... ,14
ball.gif Konti, 14
ball.gif Švogavanje, 14
ball.gif I kad bi tili, 15
ball.gif Judi moji, 15
ball.gif Vidin ja, 15
ball.gif S vražje bande, 15
ball.gif Naučije se tote, 15
ball.gif Gušti, 16
ball.gif Baščina, 16
ball.gif Vrime je, 16


<---

colorlin.gif
Plet.gif
Home Page Created by: bmatokov@public.srce.hr
Republic of Croatia